sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

+48 12 42 25 850     LinkedIN     Twitter

2,3 Miliona EURO dla naszego klienta!

2,3 Miliona EURO dla naszego klienta!

Data:
środa, 26 sierpień 2015

Nasz zespół nie zwalnia tempa. W czerwcowym rozdaniu środków w ramach programu Horyzont 2020, Instrument MŚP pozyskaliśmy dofinansowanie dla firmy Opsis, międzynarodowego dostawcy systemów do analizy jakości produkowanej żywności opartych na metodzie bliskiej podczerwieni (FT-NIR). Dofinansowanie zostało przyznane w ramach osi tematycznej Resource-efficient eco-innovative food production and processing (SFS-08-2015). Type of action: SME-2. 

Zespół GAEU był odpowiedzialny za dobór optymalnego źródła finansowania projektu oraz przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie w języku angielskim. Opsis to kolejna firma, której skutecznie pomogliśmy pozyskać dofinansowanie w ramach programu Horyzont 2020. Nasza lista referencyjna w Instrumencie MŚP ciągle się wydłuża!

HORYZONT 2020

Horyzont 2020 (Horizon 2020) to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Europie. Budżet programu na lata 2014-2020 to aż 80 miliardów EURO. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość ubiegania się o wsparcie indywidualnie w ramach Instrumentu MŚP (ang. SME-Instrument).

GAEU Consulting oferuje skuteczne doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie z Instrumentu MŚP. Posiadamy udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji zarówno na Fazę 1 programu, jak również na Fazę 2. 

FAZA I - ANALIZA POTENCJAŁU KOMERCYJNEGO PROJEKTU

W ramach pierwszej fazy Instrumentu MŚP przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 50 000 euro (do 70 % kosztów kwalifikowalnych) na przeprowadzenie studiów i analiz, mających na celu ocenę wykonalności koncepcji technologicznej projektu, ocenę potencjału technicznego i komercyjnego projektu oraz ocenę ryzyka. Projekt powinien zostać zrealizowany w okresie ok. 6 miesięcy i zakończyć się opracowaniem studium wykonalności (uwzględniającego aspekty techniczne i komercyjne) oraz biznes planu, który będzie wykorzystany przy aplikowaniu o wsparcie w ramach drugiej fazy Instrumentu MŚP.

FAZA II - PROJEKTY INNOWACYJNE

W ramach drugiej fazy Instrumentu MŚP przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów mających na celu opracowanie i demonstrację innowacyjnych produktów i technologii (ang. innovation development & demonstration) o dużym potencjale rynkowym. Komisja Europejska przewiduje, iż dofinansowania przyznane projektom w ramach II fazy będą zawierały się w kwocie od 0,5 do 2,5 mln euro. Możliwe są również wyższe dofinansowania na szczególne rodzaje projektów. Poziom dofinansowania to 70 % kosztów kwalifikowalnych (w szczególnych przypadkach dofinansowanie może wynieść 100 % kosztów kwalifikowalnych). Okres realizacji projektu to zwykle 12-24 miesięcy.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym ekspertem

PODZIEL SIĘ