sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

+48 12 42 25 850     LinkedIN     Twitter

CZYNNIKI SUKCESU

CZYNNIKI SUKCESU

Horyzont 2020 to bardzo wymagający program, w którym o sukcesie końcowym decyduje szereg czynników.

Jednym z najważniejszych elementów konkurencyjnego wniosku o dofinansowanie jest innowacyjność proponowanego rozwiązania w kontekście problemu w skali europejskiej. Nowoopracowana technologia powinna, z jednej strony, prowadzić do znaczącego podniesienia konkurencyjności wnioskodawcy, a z drugiej strony przyczyniać się do realizacji długofalowych polityk i strategii Komisji Europejskiej.

Projekt powinien odznaczać się ponadto przejrzystą metodologią realizacji zadań projektowych, dobrze zbalansowanym budżetem oraz rzetelną prezentacją osób zaangażowanych w realizację projektu. Komisja zwraca szczególną uwagę na zgodność założeń projektu z profilem i strategią rozwojową wnioskodawcy oraz zdolność wnioskodawcy do wdrożenia rezultatów projektu w swojej działalności.

Jeśli są Państwo zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach programu Horizon 2020, zachęcamy do kontaktu z ekspertami GAEU Consulting. Nasi doradcy pomogą w doborze odpowiedniego naboru wniosków, przeanalizują projekt pod względem obowiązujących kryteriów formalnych i merytorycznych oraz podpowiedzą, co zrobić, aby zwiększyć szanse projektu na dofinansowanie.

Usługi doradcze w programie Horyzont 2020 / Instrumencie MŚP świadczone są z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie poufności informacji gospodarczej.