sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

+48 12 42 25 850     LinkedIN     Twitter

Dlaczego GAEU?

Projekty to nasza pasja. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie finansowania innowacji. Pozyskujemy dotacje z programu Horyzont 2020 oraz polskich Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

Co roku setki firm polskich i europejskich realizuje projekty w oparciu o fundusze unijne. Najbardziej popularne dziedziny dofinansowań to inwestycje w nowe technologie produkcyjne, prace badawczo-rozwojowe (B+R) i odnawialne źródła energii. Zarówno duże, jak i mniejsze firmy ubiegają się z powodzeniem o dotacje. Istnieją jednak pewne wyzwania. Tylko nieznaczna część projektów otrzymuje dofinansowanie. Wiele wniosków odpada już na ocenie formalnej. Przedsiębiorcy bardzo często inwestują czas i pieniądze w opracowywanie obszernych aplikacji, które następnie nie przechodzą oceny merytoryczno-technicznej.

Rozwiązaniem GAEU Consulting jest rzetelne doradztwo nastawione na obniżenie ryzyka klienta. Poprzez profesjonalne usługi doradcze pomożemy Państwu znaleźć najlepsze źródła finansowania projektów oraz ocenić, czy projekt ma realne szanse na dofinansowanie. Celem jest stworzenie solidnej podstawy do podjęcia decyzji o ubieganie się o dotację. Eksperci GAEU ocenią konkurencyjność planowanych projektów oraz podpowiedzą, co zrobić żeby zmaksymalizować szanse na dofinansowanie. Przeanalizujemy możliwości pozyskania dotacji z programów polskich oraz europejskich.

Nasi eksperci podchodzą do każdego projektu indywidualnie.

Nasze usługi obejmują cały cykl życia projektu – od pomysłu do raportu końcowego i rozliczenia projektu:

  1. Identyfikacja odpowiednich mechanizmów wsparcia projektów Klienta. Ocena konkurencyjnosci projektów pod względem kryteriów oceny obowiązujacych w zidentyfikowanych programach.
  2. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, który wyróżnia się na tle konkurencji metodologią przedstawienia kontekstu, celów i rezultatów projektu. Pomoc i wsparcie w bieżących kontaktach z instytucją finansującą.
  3. Pomoc w procesie zarządzania, rozliczania i sprawozdawczości projektów. Nadzór nad przygotowaniem wniosków o płatność oraz załączników do wniosków o płatność, monitoring postępu merytorycznego i finansowego, weryfikacja osiągniętych wskaźników rezultatu projektu oraz przygotowanie raportu końcowego.