sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

+48 12 42 25 850     LinkedIN     Twitter

EUREKA! Dofinansowanie z NCBiR dla klienta GAEU Consulting!

EUREKA! Dofinansowanie z NCBiR dla klienta GAEU Consulting!

Data:
środa, 01 lipiec 2015

Mamy przyjemność poinformować Państwa o kolejnym sukcesie klienta GAEU Consulting. Firma ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o. otrzymała 265 000 zł dofinansowania na stworzenie innowacyjnego uszczelnienia mechanicznego do systemów płuczkowych wykorzystywanych na platformach wiertniczych typu Top-Drive. Spółka otrzymała wsparcie z administrowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dedykowanego polskiego programu wspierającego przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe realizowane w ramach międzynarodowej sieci współpracy EUREKA.

Utworzony na potrzeby projektu zespół ekspertów GAEU uczestniczył w przygotowaniu strategii pozyskiwania środków finansowych na przeprowadzenie projektu zarówno dla spółki ANGA jak i jej norweskiego Partnera, koordynował całość prac projektowych, a także przygotował wnioski aplikacyjne do Komisji EUREKI (Eureka Project Form – wniosek w języku angielskim) oraz NCBiR (wniosek o dofinansowanie z NCBiR w języku polskim).

Firmie ANGA gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w realizacji projektu. Natomiast wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych realizacją projektów badawczo rozwojowych (B+R) zapraszamy do kontaktu z ekspertami GAEU. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do skutecznego ubiegania się o dofinansowanie na ambitne, ryzykowne i wymagające projekty badawczo-rozwojowe.

EUREKA

EUREKA to sieć współpracy, która została utworzona, aby umożliwić finansowanie projektów typu Badania i Rozwój (B+R) realizowanych we współpracy pomiędzy partnerami z różnych krajów członkowskich EUREKI. Projekty EUREKI maja prowadzić do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, usług lub technologii. Projekt musi być realizowany, przez co najmniej dwa niezależne podmioty (przedsiębiorstwa, uniwersytety, jednostki badawcze) z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI.

Dofinansowaniem objęte są badania przemysłowe (ukierunkowane na zaadoptowanie nowej wiedzy na potrzeby przedsiębiorstwa) oraz prace rozwojowe (projektowanie innowacyjnych rozwiązań, budowa prototypów, testowanie prototypów, itp.). Poziom wsparcia dla przedsiębiorstw wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych.

- Dla zdecydowanej większości przedsiębiorców przygotowanie i realizacja projektów badawczo-rozwojowych stanowi nie lada wyzwanie - dużo większe, niż w przypadku projektów o stricte inwestycyjnym charakterze. Są one bardziej złożone, wymagają dokładniejszego planowania, a także zaangażowania szerszych i bardziej kompleksowych zasobów, szczególnie zaawansowanej wiedzy naukowej i eksperckiej. Aplikując o wsparcie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju należy zwrócić uwagę na kilka kwestii mogących zadecydować o ostatecznym sukcesie projektu. Kluczowym aspektem dobrego projektu B+R jest jego szeroko rozumiany wymiar rynkowy oraz nastawienie na szybką i skuteczną komercjalizację wyników badań. Nie mniej istotna jest innowacyjność opracowywanego produktu/usługi, która w bezpośredni sposób wpływa na konkurencyjność rynkową rezultatów przedsięwzięcia i zdolność generowania przychodów dla partnerów projektu. Eksperci GAEU znają specyfikę programów administrowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,, dlatego są w stanie doradzić przedsiębiorcom, jak skonstruować skuteczny projekt badawczo-rozwojowy, a także przygotować dokumentację aplikacyjną niezbędną do ubiegania się o wsparcie, mówi Jakub Żbikowski, Ekspert ds. Funduszy Unijnych w GAEU Consulting.

PODZIEL SIĘ