sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

+48 12 42 25 850     LinkedIN     Twitter

GAEU Consulting otwiera nowe horyzonty - 4,2 miliona euro dofinansowania z programu Horizon 2020!

GAEU Consulting otwiera nowe horyzonty - 4,2 miliona euro dofinansowania z programu Horizon 2020!

Data:
wtorek, 24 marzec 2015

Horyzont 2020? GAEU Consulting to twoja zaufana i skuteczna firma doradcza!

Seria sukcesów GAEU Consulting w największym w historii programie finansowania badań naukowych i innowacji w Europie! Eksperci z Krakowa pozyskują 4,2 miliona euro dofinansowania na przełomowy projekt związany z walidacją kliniczną innowacyjnego biomarkera pozwalającego na wczesne wykrywanie i diagnozę raka trzustki. Dofinansowanie zostało pozyskane dla szwedzkiej firmy IMMUNOVIA (www.immunovia.se) w ramach Fazy 2 Instrumentu MŚP.

Celem projektu jest przeprowadzenie studiów klinicznych, które potwierdzą skuteczność nowego markera we wczesnym wykrywaniu raka trzustki. Rak trzustki jest obecnie jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów. Zazwyczaj diagnoza stawiana jest zbyt późno, by uratować życie ludzkie. Nowy marker zrewolucjonizuje diagnostykę raka trzustki w Europie i na świecie. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach programu Horyzont 2020: SME Instrument, oś tematyczna „Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices”. Zespół projektowy GAEU był odpowiedzialny za dobór optymalnego mechanizmu wsparcia w ramach programu Horyzont 2020, opracowanie wniosku o dofinansowanie w języku angielskim oraz bieżące doradztwo dla Klienta w procesie ubiegania się o dofinansowanie.

Mats Grahn, CEO Immunovia:

„GAEU Consulting było niezwykle pomocne przy opracowaniu i dopasowaniu struktury naszego projektu do kryteriów i wymagań oceny wniosków w ramach Instrumentu MŚP w Programie Horyzont 2020. W trakcie całodniowych warsztatów projektowych omówiona została strategia działania oraz zakres badań klinicznych, które pozwalałyby na skuteczne aplikowanie o środki unijne. Następnie GAEU przygotowało kompletny wniosek o dofinansowanie, a także w przemyślany i ukierunkowany sposób przeprowadziło nas przez proces aplikacyjny. Eksperci GAEU wykazali się wysokim poziomem profesjonalizmu i dużą efektywnością działania przez cały okres pracy nad wnioskiem. Ich zaangażowanie w nasz projekt było godne podziwu. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani usługami GAEU i bez wahania rekomendujemy korzystanie ze wsparcia GAEU wszystkim przedsiębiorstwom zainteresowanym uzyskaniem wsparcia z Programu Horyzont 2020. Swoim podejściem GAEU Consulting potwierdza najwyższej klasy kompetencje w zakresie ubiegania się o dotacje z programu Horyzont 2020”.

Tomasz Wąsik, CEO GAEU Consulting Sp. z o.o.:

„Seria sukcesów w pozyskiwaniu dotacji z programu Horyzont 2020 nie jest przypadkiem, lecz wynika z ciężkiej pracy i konsekwentnej strategii nastawionej na ciągłe pogłębianie wiedzy naszego zespołu w zakresie dotacji na zaawansowane projekty badawczo-rozwojowe. Serdecznie gratulujemy firmie Immunovia sukcesu i zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych milionami euro, które są do rozdania w ramach programu Horyzont 2020. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do skutecznego ubiegania się
o dofinansowanie”.

PROGRAM HORYZONT 2020

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Europie. Budżet programu na lata 2014-2020 to aż 80 miliardów EURO. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość ubiegania się o wsparcie indywidualnie w ramach tzw. Instrumentu MŚP.

FAZA I - ANALIZA POTENCJAŁU KOMERCYJNEGO PROJEKTU

W ramach pierwszej fazy Instrumentu MŚP przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 50 000 euro (do 70 % kosztów kwalifikowalnych) na przeprowadzenie studiów i analiz, mających na celu ocenę wykonalności koncepcji technologicznej projektu, ocenę potencjału technicznego i komercyjnego projektu oraz ocenę ryzyka. Projekt powinien zostać zrealizowany w okresie ok. 6 miesięcy i zakończyć się opracowaniem studium wykonalności (uwzględniającego aspekty techniczne i komercyjne) oraz biznes planu, który będzie wykorzystany przy aplikowaniu o wsparcie w ramach drugiej fazy Instrumentu MŚP.

FAZA II - PROJEKTY INNOWACYJNE

W ramach drugiej fazy Instrumentu MŚP przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów mających na celu opracowanie i demonstrację innowacyjnych produktów i technologii (ang. innovation development & demonstration) o dużym potencjale rynkowym. Komisja Europejska przewiduje, iż dofinansowania przyznane projektom w ramach II fazy będą zawierały się w kwocie od 0,5 do 2,5 mln euro. Możliwe są również wyższe dofinansowania na szczególne rodzaje projektów. Poziom dofinansowania to 70 % kosztów kwalifikowalnych (w szczególnych przypadkach dofinansowanie może wynieść 100 % kosztów kwalifikowalnych). Okres realizacji projektu to zwykle 12-24 miesięcy.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym ekspertem

PODZIEL SIĘ