sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

+48 12 42 25 850     LinkedIN     Twitter

Kolejny sukces GAEU Consulting na Śląsku!

Kolejny sukces GAEU Consulting na Śląsku!

Data:
wtorek, 19 luty 2013

Z radością informujemy, że eksperci GAEU Consulting z Krakowa po raz kolejny z sukcesem pozyskali dofinansowanie dla Zakładu Wyrobów Metalowych CARBONEX w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Tym razem staraliśmy się o dotację z działania 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”. Nasz klient znalazł się na czwartym miejscu listy rankingowej projektów! Przyznana dotacja to 133 300 zł. Projekt dotyczy wdrożenia innowacyjnego noża styczno-obrotowego do maszyn górniczych poprzez zakup specjalistycznych środków trwałych. Realizacja projektu pozwoli ZWM CARBONEX na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku lokalnym i międzynarodowym.

- "Konkurs w ramach działania 1.2.3 na Śląsku pokazał, jak ważna jest rzetelna ocena projektu pod kątem szans i możliwości pozyskania dofinansowania przed rozpoczęciem procesu przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Z 432 wniosków, które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej aż 258 zostało odrzuconych podczas oceny merytoryczno-technicznej, czyli tak naprawdę nie spełniły wymagań działania”, mówi Tomasz Wąsik, Dyrektor Zarządzający GAEU Consulting Sp. z o.o. w Krakowie.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym ekspertem

PODZIEL SIĘ