sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

+48 12 42 25 850     LinkedIN     Twitter

Horyzont 2020 – 50 000 EURO dla VibroSense Dynamics!

Horyzont 2020 – 50 000 EURO dla VibroSense Dynamics!

Data:
środa, 17 czerwiec 2015

Horyzont 2020? Doświadczona i skuteczna firma doradcza = GAEU Consulting!

Z radością informujemy o kolejnym sukcesie krakowskiego zespołu GAEU w pozyskiwaniu dotacji z programu Horyzont 2020. Tym razem pozyskaliśmy 50 000 EUR dla firmy VibroSense Dynamics na analizę potencjału rynkowego innowacyjnej metody diagnostyki zespołu stopy cukrzycowej.

Dotacja została przyznana w ramach Fazy 1 instrumentu MŚP (ang. SME-Instrument), oś tematyczna „Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices”. Zespół projektowy GAEU opracował kompletny wniosek o dofinansowanie projektu w języku angielskim.

Serdecznie gratulujemy naszemu Klientowi sukcesu i zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych dotacjami w ramach programu Horyzont 2020. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do skutecznego ubiegania się o dofinansowanie w tym prestiżowym instrumencie wsparcia projektów nastawionych na wprowadzenie innowacji na rynek europejski i rynki międzynarodowe.

HORYZONT 2020

Horyzont 2020 (ang. Horizon 2020) to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Europie. Budżet programu na lata 2014-2020 to aż 80 miliardów EURO. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość ubiegania się o wsparcie indywidualnie w ramach tzw. Instrumentu MŚP (ang. SME-Instrument)

FAZA I - ANALIZA POTENCJAŁU KOMERCYJNEGO PROJEKTU

W ramach pierwszej fazy Instrumentu MŚP przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 50 000 euro (do 70 % kosztów kwalifikowalnych) na przeprowadzenie studiów i analiz, mających na celu ocenę wykonalności koncepcji technologicznej projektu, ocenę potencjału technicznego i komercyjnego projektu oraz ocenę ryzyka. Projekt powinien zostać zrealizowany w okresie ok. 6 miesięcy i zakończyć się opracowaniem studium wykonalności (uwzględniającego aspekty techniczne i komercyjne) oraz biznes planu, który będzie wykorzystany przy aplikowaniu o wsparcie w ramach drugiej fazy Instrumentu MŚP.

FAZA II - PROJEKTY INNOWACYJNE

W ramach drugiej fazy Instrumentu MŚP przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów mających na celu opracowanie i demonstrację innowacyjnych produktów i technologii (ang. innovation development & demonstration) o dużym potencjale rynkowym. Komisja Europejska przewiduje, iż dofinansowania przyznane projektom w ramach II fazy będą zawierały się w kwocie od 0,5 do 2,5 mln euro. Możliwe są również wyższe dofinansowania na szczególne rodzaje projektów. Poziom dofinansowania to 70 % kosztów kwalifikowalnych (w szczególnych przypadkach dofinansowanie może wynieść 100 % kosztów kwalifikowalnych). Okres realizacji projektu to zwykle 12-24 miesięcy.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym ekspertem

PODZIEL SIĘ