sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

+48 12 42 25 850     LinkedIN     Twitter

Horyzont 2020 – Kolejny klient otrzymuje dofinansowanie!

Horyzont 2020 – Kolejny klient otrzymuje dofinansowanie!

Data:
piątek, 31 lipiec 2015

Horyzont 2020 - Skuteczne doradztwo!

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie krakowskiego zespołu GAEU w pozyskiwaniu dotacji z programu Horyzont 2020. Tym razem pozyskaliśmy dofinansowanie dla firmy AroCell zajmującej się opracowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych markerów do diagnostyki raka, w szczególności guzów litych (ang. solid tumours). Dofinansowanie w wysokości 50 000 euro zostało przyznane w ramach Instrumentu MŚP (SME Instrument), Faza 1(ang. Phase 1 proposals), Oś tematyczna: Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices (PHC-12-2015-1).

W czerwcowym naborze wniosków w ramach programu Horyzont 2020 Instrument MŚP (ang. Horizon 2020, SME Instrument) złożonych zostało 2029 wniosków o dofinansowanie (Faza 1). Z tej puli dofinansowanie otrzymały tylko 142 firmy (ok 7 % złożonych wniosków). Statystyki i ogromna konkurencja świadczą o najwyższej jakości wniosku przygotowanego przez GAEU. Nasz zespół był odpowiedzialny za przygotowanie wniosku w języku angielskim oraz opracowanie strategii pozyskania dofinansowania. Klientowi gratulujemy sukcesu i zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych unikatowymi możliwościami wsparcia oferowanymi w ramach programu Horyzont 2020.

HORYZONT 2020

Horyzont 2020 (ang. Horizon 2020) to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Europie. Budżet programu na lata 2014-2020 to aż 80 miliardów EURO. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość ubiegania się o wsparcie indywidualnie w ramach tzw. Instrumentu MŚP (ang. SME-Instrument)

FAZA I - ANALIZA POTENCJAŁU KOMERCYJNEGO PROJEKTU

W ramach pierwszej fazy Instrumentu MŚP przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 50 000 euro (do 70 % kosztów kwalifikowalnych) na przeprowadzenie studiów i analiz, mających na celu ocenę wykonalności koncepcji technologicznej projektu, ocenę potencjału technicznego i komercyjnego projektu oraz ocenę ryzyka. Projekt powinien zostać zrealizowany w okresie ok. 6 miesięcy i zakończyć się opracowaniem studium wykonalności (uwzględniającego aspekty techniczne i komercyjne) oraz biznes planu, który będzie wykorzystany przy aplikowaniu o wsparcie w ramach drugiej fazy Instrumentu MŚP.

FAZA II - PROJEKTY INNOWACYJNE

W ramach drugiej fazy Instrumentu MŚP przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów mających na celu opracowanie i demonstrację innowacyjnych produktów i technologii (ang. innovation development & demonstration) o dużym potencjale rynkowym. Komisja Europejska przewiduje, iż dofinansowania przyznane projektom w ramach II fazy będą zawierały się w kwocie od 0,5 do 2,5 mln euro. Możliwe są również wyższe dofinansowania na szczególne rodzaje projektów. Poziom dofinansowania to 70 % kosztów kwalifikowalnych (w szczególnych przypadkach dofinansowanie może wynieść 100 % kosztów kwalifikowalnych). Okres realizacji projektu to zwykle 12-24 miesięcy.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym ekspertem

PODZIEL SIĘ