sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

+48 12 42 25 850     LinkedIN     Twitter

Instrument MŚP

Instrument MŚP

Program Horyzont 2020 oferuje specjalne możliwości finansowania projektów innowacyjnych realizowanych przez firmy z sektora MŚP.

Projekty finansowane są w ramach Instrumentu MŚP (ang. SME Instrument), który oferuje szereg uproszczeń w porównaniu z poprzednimi mechanizmami wsparcia badań i innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. Instrument MŚP jest skierowany do firm, które chcą budować swoją pozycję na rynku europejskim poprzez inwestycje w badania i rozwój. Instrument został podzielony na trzy fazy:

1. FAZA I - ANALIZA POTENCJAŁU TECHNICZNEGO I KOMERCYJNEGO PROJEKTU

W ramach pierwszej fazy Instrumentu MŚP przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 50 000 euro (do 70 % kosztów kwalifikowalnych) na przeprowadzenie studiów i analiz, mających na celu ocenę wykonalności koncepcji technologicznej projektu, ocenę potencjału technicznego i komercyjnego projektu oraz ocenę ryzyka. Działania kwalifikowalne obejmują ponadto analizy rynków, rozwój strategii innowacyjności, poszukiwanie partnerów do współpracy oraz zarządzanie własnością intelektualną. Projekt powinien zostać zrealizowany w okresie ok. 6 miesięcy i zakończyć się opracowaniem studium wykonalności (uwzględniającego aspekty techniczne i komercyjne) oraz biznes planu, który będzie mógł być wykorzystany przy aplikowaniu o wsparcie w ramach drugiej fazy Instrumentu MŚP.

2. FAZA II - PROJEKTY INNOWACYJNE

W ramach drugiej fazy Instrumentu MŚP przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów mających na celu opracowanie i demonstrację innowacyjnych produktów i technologii (ang. innovation development & demonstration) o dużym potencjale rynkowym. Projekt powinien opierać się o biznes plan opracowany w ramach pierwszej fazy Instrumentu MŚP lub opracowany indywidualnie przez wnioskodawcę. Rodzaje działań, które mogą być realizowane w ramach projektu obejmują: tworzenie prototypów, miniaturyzacja produktów i technologii, skalowanie nowych technologii (transformacja technologii do skali przemysłowej – ang. scaling-up), opracowanie linii pilotażowych, czy powielanie rynkowe. Komisja Europejska przewiduje, iż dofinansowania przyznane projektom w ramach II fazy będą zawierały się w kwocie od 0,5 do 2,5 mln euro. Poziom dofinansowania to 70 % kosztów kwalifikowalnych (w szczególnych przypadkach dofinansowanie może wynieść 100 % kosztów kwalifikowalnych). Okres realizacji projektu to zwykle 12-24 miesięcy.

3. FAZA III - KOMERCJALIZACJA

W fazie komercjalizacji nie przewidziano bezpośredniego finansowania projektów. Przedsiębiorstwa mają jednak możliwość skorzystania z szeregu ciekawych działań wspierających, takich jak uproszczony dostęp do kapitałowych instrumentów finansowych.

GAEU Consulting oferuje skuteczne doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie z Instrumentu MŚP. Posiadamy udokumentowane sukcesy oraz doświadczenie w pozyskiwaniu grantów z tego unikatowego programu. Instrument MŚP to prestiż w skali europejskiej. Z naszą pomocą, Klient zwiększa zwoje szanse aby znaleźć się w elitarnym gronie beneficjentów programu.