sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

+48 12 42 25 850     LinkedIN     Twitter

JAK APLIKOWAĆ O ŚRODKI

JAK APLIKOWAĆ O ŚRODKI

Wniosek składany jest do Komisji Europejskiej drogą elektroniczną. Procedura aplikacyjna odbywa się w języku angielskim. Podpisywanie umowy oraz część sprawozdawcza projektu będą również odbywać się drogą elektroniczną.

Przed przystąpieniem do opracowywania wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy jego projekt wpisuje się w wymagania konkursowe i odpowiada na kryteria oceny stosowane przez Komisję Europejską. Odpowiednia analiza projektu jest krokiem niezbędnym do obniżenia ryzyka w procesie ubiegania się o dofinansowanie. Program Horyzont 2020 jest nastawiony na finansowanie projektów na różnorodnych poziomach gotowości technologicznej:

  • Instrument MŚP (możliwość samodzielnego aplikowania przez firmy z sektora MŚP) finansuje projekty, które w momencie aplikowania znajdują się na posiomie TRL-6 lub wyższym.
  • Podobne priorytety stosowane są w programie Fast Track to Innovation. Ten program wymaga jednak współpracy pomiędzy co najmniej trzema niezależnymi od siebie partnerami z trzech różnych krajów Unii Europejskiej.
  • Pozostałe konkursy, w których wymagana jest współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami/instytutami badawczymi, dopuszczają możliwość finansowania projektów badawczych na niższych poziomach gotowości technologicznej (TRL-2, lub TRL-3 oraz badania podstawowe)

Każdy projekt ubiegający się o dofinansowanie w ramach Horyzont 2020 powinien odznaczać się bardzo wysoką innowacynością proponowanych rozwiązań oraz prowadzić do rozwiązania problemu w skali Europy. Ocena innowacyjności projektu oraz potencjału projektu do stworzenia wartości dodanej w skali Europy powinna byc przeprowadzona przed rozpoczęciem przygotowywania wniosku o dofinansowanie.

Procedura aplikacyjna odznacza się niskim poziomem biurokracji oraz jasnym nastawieniem na ocenę wartości merytorycznej projektów. Przedsiębiorcy i instytyucje badawcze konkurują ze sobą innowacjami, znajomościa rynku oraz potencjałem technologii w odniesieniu do wyzwań, przed którymi stoi Europa.

Horizon 2020 to również uproszczony model podpisywania umowy o dofinansowanie. Cały proces odbywa się drogą elektroniczną. Procedura przygotowania umowy rozpoczyna się w momencie otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania. Proces podpisywania umowy odofinansowanie zajmuje ok 8 tygodni od momentu poinformowania beneficjenta o wybraniu projektu do dofinansowania.

Eksperci GAEU skutecznie przeprowadzą Państwa firmę przez cały proces aplikacyjny: od etapu analizy potencjału projektu do momentu podpisania umowy o dofinansowanie. Posiadamy praktyczne doświadczenie na każdym etapie pozyskiwania dotacji z programu Horyzont 2020. Specjalizujemy się w Instrumencie MŚP. Zapraszamy do kontaktu.