sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

+48 12 42 25 850     LinkedIN     Twitter

Kolejny klient otrzymuje dofinansowanie w ramach inicjatywy EUREKA

Kolejny klient otrzymuje dofinansowanie w ramach inicjatywy EUREKA

Data:
środa, 28 październik 2015

Kolejny klient GAEU Consulting uzyskał dofinansowanie z międzynarodowego programu EUREKA!

Szwedzka firma KLIMATOR AB otrzymała 95 000 Euro dofinansowania na stworzenie innowacyjnego systemu informacji o warunkach pogodowych opartego na jednym, wielofunkcyjnym sensorze wykorzystującym technologię NIR (Near-Infrared, bliska podczerwień) do pomiaru wszystkich parametrów środowiska i nawierzchni niezbędnych do prawidłowej oceny warunków na drogach. Przy realizacji projektu spółka KLIMATOR współpracowała będzie z partnerem biznesowym z Czech - firmą CROSS Zlin a.s. specjalizującą się w projektowaniu i produkcji kompleksowych rozwiązań z zakresu kontroli ruchu, systemów informacji o warunkach pogodowych na drogach oraz systemów parkingowych.

KLIMATOR otrzymał wsparcie z programu wspierającego przedsięwzięcia badawczo- rozwojowe realizowane w ramach międzynarodowej sieci współpracy EUREKA, administrowanego przez szwedzką agencję ds. innowacyjności - VINNOVA.

Utworzony na potrzeby projektu zespół ekspertów GAEU uczestniczył w przygotowaniu strategii pozyskiwania środków finansowych na przeprowadzenie projektu zarówno dla spółki KLIMATOR jak i jej czeskiego Partnera, koordynował całość prac projektowych, a także przygotował wnioski aplikacyjne do Komisji EUREKI.

Spółce KLIMATOR serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w realizacji projektu. Z kolei wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych realizacją projektów badawczo-rozwojowych (B+R) zapraszamy do kontaktu z ekspertami GAEU. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do skutecznego ubiegania się o dofinansowanie na ambitne, ryzykowne i wymagające projekty badawczo-rozwojowe.

EUREKA

EUREKA to sieć współpracy, która została utworzona, aby umożliwić finansowanie projektów typu Badania i Rozwój (B+R) realizowanych we współpracy pomiędzy partnerami z różnych krajów członkowskich EUREKI. Projekty EUREKI maja prowadzić do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, usług lub technologii. Projekt musi być realizowany, przez co najmniej dwa niezależne podmioty (przedsiębiorstwa, uniwersytety, jednostki badawcze) z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI.

Dofinansowaniem objęte są badania przemysłowe (ukierunkowane na zaadoptowanie nowej wiedzy na potrzeby przedsiębiorstwa) oraz prace rozwojowe (projektowanie innowacyjnych rozwiązań, budowa prototypów, testowanie prototypów, itp.). Poziom wsparcia dla przedsiębiorstw wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym ekspertem

PODZIEL SIĘ