sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

+48 12 42 25 850     LinkedIN     Twitter

Referencje

Referencje

Z usług doradczych GAEU Consulting korzystają innowacyjne przedsiębiorstwa z róznorodnych branż, dla których Fundusze Europejskie to skuteczny sposób na obniżenie ryzyka w realizowanych projektach i sposób na szybszą komercjalizację innowacyjnych produktów i technologii. Specjalizujemy się w branżach Life Science, ICT, Med Tech, Clean Tech oraz High Tech. Obsługujemy przedsiębiorstwa polskie oraz zagraniczne. Potwierdzeniem wysokiej jakości oraz skuteczności naszych usług jest rosnące grono zadowolonych Klientów. Współpracujemy z najbardziej innowacyjnymi firmami w Europie. 

Szczególnie dumni jesteśmy z sukcesów w programie Horyzont 2020 - Instrument MŚP, który jest jednym z najbardziej wymagających programów finansowania badań i innowacji w Europie. 

Od początku funkcjonowania programu Horyzont 2020, Instrument MŚP, zespół GAEU Consulting z Krakowa pozyskał dotacje w wysokońci 28,7 milionów euro (ok 115 milionów zł) dla innowacyjnych małych i średnich Europejskich firm.

Jest to jeden z najlepszych wyników wśród firm doradczych w Europie!

Poniżej przedstawiamy wybrane referencje.

Wybrane referencje

SenzaGen
SenzaGen

Zespół doradców GAEU Consulting z Krakowa opracował wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu Instrument MŚP, Horyzont 2020 dla szwedzkiej firmy SenzaGen. Dotacja w wysokości 2,421,800 EUR i 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu została przyznana w ramach osi tematycznej SMEInst-05– Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector. Projekt pozwoli na opracowanie i komercjalizację innowacyjnej metody oceny bezpieczeństwa chemicznego substancji.

Otrzymaną dotację z UE wykorzystamy do wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu, który znacząco podniesie naszą konkurencyjność na rynku międzynarodowym. GAEU Consulting jest doskonałym doradcą w sprawach dotyczących programu Horyzont 2020 i naszym strategicznym, długoterminowym partnerem biznesowym.

Anki Malmborg Hager CEO
IMMUNOVIA
IMMUNOVIA

GAEU Consulting otwiera nowe horyzonty - 4,2 miliona euro dofinansowania z programu Horyzont 2020 dla IMMUNOVIA.

GAEU Consulting było niezwykle pomocne przy opracowaniu i dopasowaniu struktury naszego projektu do kryteriów i wymagań oceny wniosków w ramach Instrumentu MŚP w Programie Horyzont 2020. W trakcie całodniowych warsztatów projektowych omówiona została strategia działania oraz zakres badań klinicznych, które pozwalałyby na skuteczne aplikowanie o środki unijne. Następnie GAEU przygotowało kompletny wniosek o dofinansowanie, a także w przemyślany i ukierunkowany sposób przeprowadziło nas przez proces aplikacyjny. Eksperci GAEU wykazali się wysokim poziomem profesjonalizmu i dużą efektywnością działania przez cały okres pracy nad wnioskiem. Ich zaangażowanie w nasz projekt było godne podziwu. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani usługami GAEU i bez wahania rekomendujemy korzystanie ze wsparcia GAEU wszystkim przedsiębiorstwom zainteresowanym uzyskaniem wsparcia z Programu Horyzont 2020. Swoim podejściem GAEU Consulting potwierdza najwyższej klasy kompetencje w zakresie ubiegania się o dotacje z programu Horyzont 2020.

Mats Grahn CEO
WATTY
WATTY AB

Eksperci GAEU Consulting z Krakowa pozyskali 50 000 euro dofinansowania dla firmy Watty AB w ramach programu Horyzont 2020: SME Instrument, oś tematyczna „Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system - SIE-01-2014-1”. Dofinansowanie zostało przyznane na projekt zakładający opracowanie biznes planu dla komercjalizacji innowacyjnej technologii umożliwiającej ograniczenie zużycia energii na poziomie gospodarstwa domowego i na poziomie indywidualnym. Technologia oparta jest na najnowszej generacji systemów pomiarowych energii elektrycznej (tzw. smart meters).

– GAEU Consulting przygotowało nasz wniosek o dofinansowanie i przeprowadziło nas skutecznie przez cały proces aplikacyjny. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z GAEU i rekomendujemy firmę innym przedsiębiorcom zainteresowanym dotacjami w ramach programu Horyzont 2020.

Hjalmar Nilsonne CEO
GORAN SP. Z O.O.
GORAN Sp. z o.o.

Firma Goran Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 279 300 zł na projekt "Wymiana źródła ciepła wraz z termomodernizacją suszarni drewna oraz wdrożeniem technologii produkcji biomasy w firmie GORAN w Białej Niżnej". Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

W procesie przygotowywania naszego wniosku o dofinansowanie zespół projektowy GAEU wykazał się rzetelnością, kreatywnością i indywidualnym podejściem do potrzeb spółki GORAN, dzięki czemu współpraca układała się harmonijnie i przebiegała zgodnie z przygotowanym wcześniej harmonogramem. Z powyższych względów, z przyjemnością możemy polecić firmę GAEU Consulting jako solidnego i wiarygodnego partnera biznesowego, w pełni zasługującego na rekomendację w zakresie przygotowania wniosków o pozyskanie funduszy unijnych oraz usług doradczych.

Maria Wędrychowicz Prokurent
Rimaster Group
Rimaster Group

Grupa Rimaster, z oddziałami produkcyjnymi w Polsce i Szwecji, otrzymała 180.000 Euro dofinansowania na projekt badawczo-rozwojowy (B+R) realizowany we współpracy z partnerem z Belgii.

GAEU Consulting jako firma doradcza wykazała się 100 % skutecznością w pozyskiwaniu dotacji na nasze projekty i inwestycje. Pragnę gorąco polecić GAEU Consulting wszystkim firmom poszukującym profesjonalnych usług doradczych w dziedzinie pozyskiwania dotacji unijnych.

Pernilla Norman CFO
ZWM Carbonex
ZWM Carbonex

Zakład Wyrobów Metalowych CARBONEX otrzymał 309 493,00 zł dotacji na zakup nowoczesnych maszyn produkcyjnych umożliwiających komercjalizację innowacyjnego produktu.

Pragniemy udzielić referencji firmie GAEU Consulting za profesjonalne podejście i solidne przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Zakład Wyrobów Metalowych CARBONEX otrzymał 309 493,00 zł dotacji na zakup nowoczesnego sprzętu produkcyjnego, niezbędnego do wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu. Dotacja pozwoli ZWM CARBONEX na szybsze podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku lokalnym i międzynarodowym.

Łukasz Zimnol Dyrektor
AZIS Mining Service Sp. z o.o.
AZIS Mining Service Sp. z o.o.

Firma AZIS Mining Service Sp. z o.o. otrzymała 749 990,75 zł dofinansowania na projekt inwestycyjny związany z budową i wyposażeniem nowoczesnego zakładu produkcyjnego oraz komercjalizacją nowego produktu. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy uważamy, że firma GAEU Consulting Sp. z o.o. jest partnerem profesjonalnym, solidnym i wiarygodnym, w pełni zasługującym na rekomendację w zakresie przygotowywania wniosków o pozyskanie środków z Unii Europejskiej, a także w zakresie świadczenia usług doradztwa

mgr inż. Marian Lasek Prezes Zarządu
WEXPOOL Sp. z o.o.
Wexpool Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo WEXPOOL Sp. z o.o., specjalizujące się w recyklingu odpadów, otrzymało 1.445.000 zł dofinansowania na wdrożenie innowacji technologicznych oraz produktowych pozwalających Spółce na osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Nasza współpraca z GAEU Consulting rozpoczęła się od spotkania doradczego z Ekspertami ds. Funduszy Unijnych. Podczas spotkania szczegółowo omówione zostały projekty zaplanowane do realizacji przez naszą Spółkę. GAEU Consulting zarekomendowało nam ubieganie się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego. Kolejnym krokiem we spółpracy było zlecenie GAEU Consulting opracowania wniosku o dofinansowanie projektu. Doświadczenie ze współpracy z firmą GAEU Consulting pozwala nam śmiało rekomendować ją jako strategicznego partnera w zakresie usług doradczych dla przedsiębiorstw oraz pozyskiwaniu wsparcia ze środków unijnych na realizowane inwestycje.

Andrzej Niemiec Prokurent
Cavaliere AB
Cavaliere

Grupa CAVALIERE otrzymała 5 694 240 koron czeskich (ok 230 000 euro) dofinansowania na projekt inwestycyjny realizowany w mieście Jesenik w północnych Czechach. Celem projektu jest budowa nowoczesnej fabryki garniturów męskich opartej na nowych technologiach oraz skandynawskim modelu zarządzania i produkcji.

Nasza firma otrzymała 230 000 euro dofinansowania na strategiczną inwestycję w nowoczesną fabrykę garniturów męskich w mieście Jesenik w północnych Czechach. Doradcy GAEU z Krakowa rozpoczęli współpracę poprzez rzetelną analizę możliwości pozyskania dofinansowania. Następnie zajęli się kompleksowym przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. W naszym przekonaniu, współpraca z GAEU Consulting cechuje się szybkim i efektywnym rozwiązywaniem problemów, starannością i terminowością a zarazem indywidualnym podejściem do klienta.

Jan Frick VD
Aerocrine
Aerocrine

Aerocrine, międzynarodowy koncern z branży technologii medycznych, otrzymał ponad 170.000 EUR dofinansowania z programu EUREKA na przełomowy projekt z dziedziny diagnostyki astmy u dzieci poniżej siódmego roku życia.

GAEU Consulting wspierało Aerocrine w 2012r. w procesie pozyskiwania dofinansowania z Programów Komisji Europejskiej oraz Programów Skandynawskich ze znakomitym rezultatem. W procesie przygotowania wniosków GAEU wyróżnia się aktywnością i zaangażowaniem. Również po decyzji o przyznaniu dofinansowania, otrzymaliśmy bardzo efektywne wsparcie

Mats Carlson Chief Technology Officer
ABC-Gruppen
ABC-Gruppen

Międzynarodowa Grupa ABC-Gruppen otrzymała 130 000 euro dotacji na opracowanie innowacyjnej platformy internetowej, która odnowi i jednocześnie unowocześni procesy w branży fotografii szkolnej.

ABC-Gruppen skontaktowała się z GAEU Consulting aby otrzymać pomoc w pozyskaniu dofinansowania na projekt związany z opracowaniem innowacyjnej platformy internetowej dla fotografii szkolnej. Już od początku współpracy, GAEU wzięło pełną odpowiedzialność za proces przygotowania wniosku o dofinansowanie. Jesteśmy przekonani, że wsparcie ze strony GAEU było elementem decydującym o naszym sukcesie.

Alexander Grepe Dyrektor Zarządzający
Dellner Couplers Sp. z o.o.
Dellner Couplers Sp. z o.o.

Firma Dellner Couplers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni otrzymała ponad 500.000 zł dotacji z Programu Innowacyjna Gospodarka na opracowanie innowacyjnego urządzenia łączącego pojazdy szynowe.

GAEU zajęło się całym procesem pozyskania dofinansowania z użyciem bardzo efektywnych metod. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z GAEU i polecamy firmę wszystkich polskim przedsiębiorcom zainteresowanym obniżeniem kosztów swoich projektów i inwestycji.

Bo Dagvall R&D Manager
Huhnseal
Huhnseal

Przedsiębiorstwo Huhnseal otrzymało 220 000 euro dofinansowania na projekt badawczo-rozwojowy związany z opracowaniem innowacyjnego uszczelnienia mechanicznego dla branży energii odnawialnej.

Huhnseal jest światowym liderem w dziedzinie uszczelnień mechanicznych. Poszukiwaliśmy dofinansowania na bardzo zaawansowany projekt w dziedzinie uszczelnień mechanicznych dla technologii CSP - skoncentrowana energia słoneczna. Firma GAEU Consulting zarekomendowała program wsparcia projektów B+R, przygotowała kompletny wniosek o dofinansowanie i przeprowadziła Huhnseal przez cały proces aplikacyjny. Rezultat to 220 000 euro dotacji. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy GAEU i polecamy firmę wszystkim przedsiębiorstwom zainteresowanym obniżeniem ryzyka w swoich projektach badawczo rozwojowych.

Per Hellman CEO
Vitrolife
Vitrolife

Vitrolife, światowy lider w dziedzinie biotechnologii, otrzymał 380 000 Euro dotacji na projekt badawczy w dziedzinie komórek macierzystych.

GAEU Consulting pomogło nam pozyskać dotację na zaawansowany projekt badawczy w dziedzinie komórek macierzystych. Jeden z członków komisji oceniającej projekty poinformował nas, że był to najlepszy wniosek, jaki kiedykolwiek widział.

Stefan Blomsterberg Dyrektor do spraw projektów strategicznych
AMTAB
AMTAB

Firma Advanced Measurement Technologies otrzymała ponad 140 000 Euro dofinansowania na innowacyjny projekt B+R związany z opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnego systemu pomiarowego do detekcji uszkodzeń kół i określenia wagi poruszających się pociągów.

Wiedzieliśmy, że przedsiębiorstwa maja możliwość otrzymania dotacji na projekty i inwestycje różnego typu, ale nie mieliśmy czasu samodzielnie przeanalizować wszystkich możliwości. Dlatego skorzystaliśmy z usług ekspertów GAEU Consulting, którzy zarekomendowali program wsparcia projektów B+R a następnie przygotowali konkurencyjny wniosek o dofinansowanie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy GAEU Consulting i polecamy firmę wszystkim przedsiębiorstwom zainteresowanym pozyskaniem dotacji na swoje projekty.

Lars Van der Klooster CEO
Surgical Science Sweden AB
Surgical Science Sweden

Firma Surgical Science, otrzymała dofinansowanie w wysokości 160 000 euro z programu EUREKA na innowacyjny projekt w dziedzinie symulacji laparoskopii realizowany we współpracy z partnerem z Anglii. Dotacja pozwoli Surgical Science na obniżenie ryzyka w projekcie, poszerzenie oferty produktowej i wejście na nowe rynki zbytu. GAEU przygotowało cały wniosek aplikacyjny w języku angielskim.

Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie symulatorów laparoskopii i prowadzimy bardzo zaawansowane projekty z dziedziny badania i rozwój. Bez wiedzy, wsparcia i zaangażowania ze strony GAEU Consulting nigdy nie otrzymalibyśmy tak wysokiej dotacji na nasz projekt, zwłaszcza w sytuacji, gdy setki światowej klasy firm konkurują o dofinansowanie

Roland Bengtsson Dyrektor Zarządzający
Ellen
Ellen

Niezwykle szybko rozwijająca się firma Ellen otrzymała 170 000 euro z programu Eureka na przeprowadzenie zaawansowanego projektu w dziedzinie higieny intymnej.

Potrzebowaliśmy dofinansowania na projekt z dziedziny biotechniki, który miał ogromne znaczenie dla rozwoju naszej firmy. Czynnikiem sukcesu było powierzenie całego procesu aplikacyjnego GAEU Consulting

Monica Wallter Dyrektor Zarządzający
Nord West Yacht
Nord West Yacht

Producent luksusowych jachtów Nord West Yachts opracował innowacyjną technologię produkcji kadłubów. Projekt otrzymał 180 000 euro dofinansowania z programu Eureka.

Możliwości rozwoju naszej firmy były uzależnione od nowoczesnej technologii produkcyjnej i nowych rynków zbytu. Dzięki GAEU Consulting mogliśmy się skupić na naszej działalności i jednocześnie otrzymaliśmy milionowe dotacje na nasze projekty.

Jessica Stenlund Zastępca Dyrektora Zarządzającego
MSE Omnifinity
MSE Omnifinity

Firma MSE Omnifinity otrzymała 220 000 euro dofinansowania na projekt badawczo-rozwojowy w dziedzinie wirtualnej rzeczywistości. GAEU Consulting opracowało koncepcję projektu oraz kompletny wniosek o dofinansowanie.

Nasza współpraca z GAEU Consulting rozpoczęła się od spotkania z doradcą, który zarekomendował nam ubieganie się o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego. Następnie GAEU zajęło się procesem przygotowania wniosku o dofinansowanie. Rezultat to 220 000 euro przyznanej dotacji. Zdecydowanie rekomendujemy GAEU Consulting wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym prace badawczo-rozwojowe.

Daniel Hopstadius CEO
OilQuick
OilQuick

Firma OilQuick otrzymała dotację w wysokości 650 000 euro na inwestycję w nowe hale produkcyjne.

Zapotrzebowanie na nasze automatyczne systemy sprzęgające było ogromne. GAEU Consulting zarekomendowało dotację na inwestycję i pozyskało ponad 650 000 euro dofinansowania. Proces starania się o dotację był szybki i bezproblemowy.

Åke Sonerud CEO
Tractive
Tractive

Firma Tractive otrzymała 150 000 euro dofinansowania z programu EUREKA na opracowanie i wdrożenie innowacyjnej piły do cięcia betonu. GAEU opracowało dokumentację aplikacyjną w języku angielskim.

Podczas spotkania z GAEU Consulting opowiedzieliśmy o planach rozwoju naszej firmy a doradcy natychmiast zidentyfikowali możliwości dofinansowania naszych projektów. Usługi GAEU Consulting pozwoliły nam otrzymać miliony na inwestycje zagraniczne oraz opracowanie innowacyjnych produktów.

Ingrid Johnsen Dyrektor Zarządzający
UPSTREAM
UPSTREAM

Upstream, przedsiębiorstwo z branży IT, otrzymało ponad 100 000 Euro na projekt B+R związany z opracowaniem innowacyjnego produktu oraz dwa projekty związane z rozwojem eksportu.

Z przyjemnością mogą zarekomendować usługi doradcze oferowane przez GAEU Consulting. GAEU przygotowało trzy wnioski o dofinansowanie dla naszej firmy ze 100 % skutecznością. Projekty pozwolą nam na podniesienie naszej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.

George Brontén CEO
EWAB Engineering
EWAB Engineering

Firma EWAB otrzymała ponad 30 000 euro dofinansowania na realizację studium wykonalności inwestycji w Brazylii. GAEU COnsulting opracowało praktyczny plan studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie.

Podczas spotkania doradczego z GAEU, zostaliśmy poinformowani, że możemy ubiegać się o dofinansowanie na studium wykonalności naszej zagranicznej inwestycji o strategicznym znaczeniu dla rozwoju naszej firmy. GAEU zidentyfikowało odpowiedni program pomocowy i przygotowało niezwykle konkurencyjny wniosek. Otrzymaliśmy efektywną pomoc i wsparcie w trakcie całego procesu pozyskania dotacji.

Patrik Almberg R&D Manager
Seaflex
Seaflex

Przedsiębiorstwo Seaflex otrzymało 25 000 euro dofinansowania na rozwój sprzedaży na rynku w Chinach.

Poleciliśmy GAEU Consulting przygotowanie wniosku o dofinansowanie studium wykonalności inwestycji zagranicznej. W naszej opinii wniosek został bardzo dobrze napisany. Nasz doradca potrafił w znakomity sposób zwracać uwagę na szczegóły, analizować informacje i przygotowywać teksty aplikacyjne.

Lars Brandt Dyrektor Zarządzający
Herrljunga Emballage
Herrljunga Emballage

Firma Herrljunga Emballage otrzymała ponad 30 000 euro dofinansowania na realizację studium wykonalności inwestycji w Kanadzie.

Nasza inwestycja w Kanadzie rozpoczęła się od kontaktu z GAEU Consulting. GAEU pomogło nam w otrzymaniu dofinansowania na przeprowadzenie studium wykonalności oraz w opracowaniu efektywnego planu działania

Eva Karlsson Dyrektor Zarządzający
Rudhäll Industri
Rudhäll Industri

Firma Rudhäll Industri otrzymała 25 000 euro dofinansowania na realizację studium wykonalności inwestycji w Chinach. GAEU Consulting opracowało plan studium oraz wniosek o dofinansowanie.

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze wsparcia GAEU Consulting w zakresie przygotowywania naszych wniosków o dofinansowanie. Współpraca jest efektywna, bezproblemowa i bardzo profesjonalna.

Mikael Vegh Dyrektor ds. Zakupów
Convert Paper Sp. z o.o. S.K.A.
Convert Paper Sp. z o.o. S.K.A.

Przedsiębiorstwo Convert Paper Sp. z o.o. S.K.A. otrzymało 197 762,40 PLN dofinansowania na inwestycję w środki trwałe pozwalające na optymalizację warunków pracy w zakładzie. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach programu „Prewencja Wypadkowa” realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zespół GAEU Consulting z Krakowa opracował wniosek o dofinansowanie projektu.

Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza "Ogniwo"
Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza "Ogniwo"