sveSVENSKA   |   polPOLSKI   |   engENGLISH

+48 12 42 25 850     LinkedIN     Twitter

Ciekawe nabory

EUREKA! Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Europejska sieć współpracy EUREKA umożliwia finansowanie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez małe, średnie i duże przedsiębiorstwa we współpracy z przynajmniej jednym partnerem z innego kraju członkowskiego sieci EUREKA. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Sfinansuj swój partnerski projekt B+R

Inicjatywa Eureka wspiera współpracę pomiędzy partnerami z różnych państw, którzy realizują wspólne projekty badawczo-rozwojowe nastawione na opracowanie innowacyjnego produktu lub technologii o dużym potencjale rynkowym. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi oraz szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. Projekty EUREKI powinny spełniać następujące kryteria podstawowe:

  • realizacja we współpracy międzynarodowej
  • ukierunkowanie rynkowe
  • przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi

Do kosztów kwalifikowanych projektu należą: koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań, koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, koszty gruntów i budynków, w zakresie i przez okres, w jakim są używane do realizacji projektu, koszty usług badawczych i doradczych.

EUREKA nie jest instytucją finansującą projekty. Polskie przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach EUREKI mogą ubiegać się o dofinansowanie swojego wkładu do projektu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu dla małych przedsiębiorstw, 75% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw i 65% dla dużych.

"Program EUREKA ma na celu wspieranie innowacyjności i konkurencyjności europejskiej gospodarki, poprzez wzmacnianie powiązań kooperacyjnych pomiędzy nauką a biznesem. Inicjatywa skupia się na realizacji prac B+R o wysokim potencjale innowacyjnym i dużych szansach na zastosowanie rezultatów badań w praktyce rynkowej. Europejski wymiar Programu to szansa na nawiązanie nowych kontaktów gospodarczych i poszerzenie kapitału wiedzy przedsiębiorstwa. Z kolei przyznanie projektowi etykiety E! (z ang. E! label) może zostać wykorzystane jako skuteczna dźwignia marketingowa dla nowego produktu lub usługi", mówi Jakub Żbikowski, Ekspert ds. Funduszy Unijnych w GAEU Consulting.

Nie przegap szansy!

Wniosek o przyznanie statusu projektu EUREKI pisany jest po angielsku. Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dziś, aby dowiedzieć się, czy Twój projekt ma szansę na otrzymanie dotacji.

Więcej informacji o sieci EUREKA znajduje się na stronie internetowej www.eurekanetwork.org